Navigácia

4. najúspešnejšia škola v Prievidzskom okrese

V šk. roku 2013/2014  naša škola obsadila vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach 4. miesto, zároveň sa stala najúspešnejšou vidieckou školou v okrese Prievidza. 


 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Družby 339/2, 972 12 Nedožery - Brezany
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Počet návštev

Počet návštev: 897635

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.4.2015)
Chiara Marianna Lehotská (VI.A)
Pozajtra (Štvrtok 23.4.2015)
Kristína Čičmancová (II.B)

  Vitajte na stránke našej školy  

 • INEKO hodnotilo

  Naša škola je najlepšou školou v okrese Prievidza a patrí medzi najlepšie v Trenčianskom kraji a na Slovensku

  Ineko – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy / www.ineko.sk / zverejnil na svojom webovom sídle hodnotenie  základných škôl v rámci celého Slovenska. Hodnotenie zahŕňa výsledky žiakov za posledné 4 školské roky a do hodnotenia boli zahrnuté predovšetkým výsledky žiakov v Testovaní  9  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky,  ako aj mimoriadne výsledky žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach.

 • Deň narcisov

  Dňa 27.3.2015 sme sa zapojili v spolupráci  s Ligou proti rakovine do verejnej zbierky "DEŇ NARCISOV 2015".

  Celkovo sme vyzbierali 465,61 eur. Peniaze budú použité na pomoc pre pacientov s onkologickými ochoreniami.

 • 1. 4. 2015

  Veľká noc je už za dverami, preto do družiny zavítal pán Anton Hubina z Nedožier - Brezian, aby deťom ukázal pletenie korbáčov z prútia. Deti si pletenie aj vyskúšali. Na záver boli obdarovaní korbáčom, na ktorý sme uviazali farebné stužky. Týmto sa chceme poďakovať pánovi Hubinovi, že nám priblížil kúsok veľkonočnej tradície.

 • 30. 3. 2015

  Mesiac marec je známy ako Mesiac knihy. Preto sa deti z I. oddelenia ŠKD vybrali každý piatok v tomto mesiaci navštíviť knižnicu v obci. Deti najviac zaujali rozprávkové knižky a encyklopédie. Z mnohých sa stali noví členovia knižnice. Pri odchode dostali odmenu v podobe magnetky obce Nedožery - Brezany od pani Kucharovičovej.

 • Informácia o poskytnutí voľna pre žiakov ZŠ

  Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem z prevádzkových a organizačných dôvodov voľno z vyučovania pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka  ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch - Brezanoch dňa 15. 04. 2015  /1 deň/.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
  Družby 339/2, 972 12 Nedožery - Brezany
 • 046/5485130
  046/5485081

  zsnb@centrum.sk

Fotogaléria