• II.A
   • II.ATriedny učiteľ Katarína Dubcová
   • II.B
   • II.BTriedny učiteľ Jana Krähenbilová
   • III.A
   • III.ATriedny učiteľ Ľubica Trenčianska
   • III.B
   • III.BTriedny učiteľ Jana Mendelová
   • IV.A
   • IV.ATriedny učiteľ Viera Čavojská
   • IV.B
   • IV.BTriedny učiteľ Eva Magdolenová
   • V.A
   • V.ATriedny učiteľ Martina Liptáková
   • V.B
   • V.BTriedny učiteľ Veronika Svitková
   • VI.A
   • VI.ATriedny učiteľ Iveta Valchovníková
   • VII.A
   • VII.ATriedny učiteľ Ľubica Schutová
   • VII.B
   • VII.BTriedny učiteľ Adriana Kozáková
   • VIII.A
   • VIII.ATriedny učiteľ Peter Duhaj
   • IX.A
   • IX.ATriedny učiteľ Monika Trstenská
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
    • zsnb@centrum.sk
    • 046/5485130 046/5485081 zsnb@centrum.sk
    • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
    • zsnb@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Ukončenie futbalového krúžku
   • Stavanie Mája v ŠKD
   • Polícia v MŠ
   • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
   • Príbeh jedného rytiera MŠ
   • Čitatelia z ŠKD
   • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
   • Čiteteľský maratón ZŠ
   • Rozlúčka so zimou
   • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
   • Návšteva knižnice MŠ
   • Hviezdoslavov Kubín