• DEŇ NARCISOV

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11. apríla (štvrtok) – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnia realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám naprieč Slovenskom. Do zbierky sa zapojila aj naša škola. Bolo vybieraných 747 eur. Ďakujeme.

     • Okresné kolo - matematická olympiáda

     • Dňa 9.4.2019 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Náš žiak Filip Maurer zo VII.A sa s príkladmi popasoval a získal 1. miesto. Gratulujeme!

     • Veľký rytiersky turnaj MŠ

     • Dňa 26.3.2019 k nám zavítali rytieri aby sa deti hravou formou naučili o našej histórií. Ukázali repliky historických kostýmov zbroje a výzbroje. Dozvedeli sa o živote rytierov aj koníkoch, ktoré týchto udatných bojovníkov sprevádzali. Naučili sa spolu novú hru,  zatancovali si dožinkový tanec a ako zlatý klinec programu pán Gaston vyhlásil veľkolepý rytiersky turnaj.

     • Hádzanárske oživenie

     • Jeden z tradičných športov opätovne ožil aj na našej škole. V kategórii chlapcov sme sa zapojili do súťaže v rámci nášho obvodu. Do Bojníc sme si šli najmä po skúsenosti. S bilanciou jedného prehratého a jedného vyhratého zápasu sme síce nepostúpili, no veríme že sme začali ďalšiu športovú tradíciu.

     • Ukážka hasičskej techniky pre ŠKD

     • Dňa 4.4. sa deti zo školského klubu zúčastnili besedy s Dobrovoľným hasičským zborom z Nedožier-Brezian. Dobrovoľní hasiči si pre deti pripravili ukážku hasičskej techniky, ktorú využívajú pri zásahoch.Deti počas celej besedy kládli otázky, na ktoré vždy dostali aj odpoveď.

     • Informácia o poskytnutí voľna pre žiakov ZŠ

     • Riaditeľstvo  ZŠ s  MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch – Brezanoch  na  základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z prevádzkových a organizačných dôvodov voľno z vyučovania pre žiakov 4., 5., 6., 7. a  8. ročníka ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta v Nedožeroch- Brezanoch dňa  3.4. 2019  /streda/.  

     • Čitateľský maratón - vyhodnotenie

     • Dva týždne ubehli ako voda. Dva týždne, cez ktoré si žiaci v triedach čítali zaujímavé knižky zo školského prostredia. Svoje predstavy o literárnych hrdinoch výtvarne spracovali a posledný deň Čitateľského maratónu dňa 28.3.2019 odprezentovali svoje práce a všetkým predstavili knihu, ktorú čítali. Úvod vo veršoch si k tomuto zaujímavému vyhodnoteniu pripravili žiaci 4.A triedy. Dúfame, že aj takéto podujatia pomôžu vypestovať  v deťoch lásku k čítaniu a knihám.

     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Slávik Slovenska 2019

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA. Základné - školské kolo sa uskutočnilo v stredu 27. marca 2019. Súťaže sa zúčastnilo 16 spevákov, ktorí si vyberali piesne z rôznych regiónov Slovenska. Tešíme sa, že máme na škole naozaj spevácke talenty!

       

      Výsledky školského kola:

       

      I.kategória  1. – 3. ročník (7 súťažiacich)

       

      1. miesto   Karolína Kmecová, 2.B
      2. miesto   Zuzana Djokičová, 3. A
      3. miesto   Hana Djokičová, 1.B

                     Timotej Ďurdina, 1.A 

       

      II. kategória 4. – 6. ročník (7 súťažiacich)

       

      1. miesto  Vanessa Lacenová, 5. A
      2. miesto  Natália Šimová, 5.A
      3. miesto  Tomáš Mokrý,  4. A

       

      III. kategória 7. – 9. ročník (2 súťažiace)

       

      1. Sandra Hudeková, 7.A
      2. Veronika Lenhartová, 8.A

       

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka, a postupujúcim želáme veľa zdaru.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • V piatok 22.3.2019 sa naši siedmaci a ôsmaci zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom „The Onlines“. Inscenácia priniesla aktuálnu tému komunikácie na sociálnych sieťach a uprednostňovania virtuálneho priestoru. Okrem silného a vážneho odkazu hra obsahovala aj mnoho vtipných momentov a známe hudobné ukážky. Herci rozprávali zrozumiteľnou angličtinou, zazneli anglické frázy z reálneho života. Všetci sme si z predstavenia odniesli iba príjemné pocity, pozitívne zážitky, no najmä výzvu uvažovať nad svetmi „online“ a „offline“.

     • Matematická súťaž KLOKAN

     • Dňa 21. 3. 2019 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž KLOKAN. Zapojili sa do nej žiaci 1. a 2. stupňa, dokonca si mohli zmerať svoje sily v matematike a logickom myslení aj naši najmenší prváci. Možnosť súťažiť si vyskúšalo až  19 prvákov ! Tešíme sa na výsledky 10. 4. 2019.

     • Otvorená hodina

     • Dňa 19.3.2019 a 20.3.2019 sa uskutočnili otvorené hodiny pre predškolákov z MŠ Nedožery-Brezany a MŠ Pravenec. Naši prváci ukázali predškolákom, čo sa naučili. Predviedli  im ako vedia pekne čítať a písať a rýchlo počítať náročné príklady. Taktiež predškoláci mali možnosť zapojiť sa do vyučovania a ukázať školákom akí sú šikovní.  Takže tešíme sa na vás budúci prváci!

     • Fyzikálna olympiáda

     • Dňa 13.3.2019 sme sa zúčastnili okresného kola. Našu školu reprezentovali žiaci: 

      VII.A tiedy Adam Hutár a Natanael Šebest v kategórii G obsadili 1. miesto

      VIII. A triedy Maroš Jankovič, Tomáš Gatial v kategórii F

      IX.A triedy Samuel Blahovský -1. miesto v kategórii E

                         Marek Mečiar -2. miesto v kategórii E

      Žiaci z IX.A triedy postúpili do krajského kola, Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

       

     • Čitateľský maratón

     • Dňa 13.03.2019 sa na našej škole konalo otvorenie "Čitateľského maratónu", ktorého súčasťou bolo i krátke vtipné dramatické predstavenie 4.B triedy. 

      Čitateľský maratón  bude trvať dva týždne, počas ktorých si každá trieda prečíta knihu s určenou tematikou, ktorou je tento rok ŠKOLA. Tú následne každý žiak spracuje do výtvarného prevedenia. 

      O dva týždne sa znovu stretneme a vzniknuté výtvarné diela si odprezentujeme.

     • Pracovné vyučovanie v III.A

     • Žiaci 3. A si na hodine pracovného vyučovania vyskúšali prípravu jednoduchých nátierok, ktoré potom aj ochutnali. Zároveň si deti zopakovali, ktoré potraviny sú zdravé a ktorým by sme sa mali radšej vyhnúť.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 27.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 65. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa tu mali možnosť predviesť v prednese poézie i prózy. Do súťaže sa zapojili ročníky 1. aj 2. stupňa. Výsledky jednotlivých kategórií sú nasledovné:

       

      I.      KATEGÓRIA (2. – 4. roč.)

      Poézia

      1.     miesto – Zuzana Djokičová 3.A

      2.     miesto – Adam Blahovský 3.B

      3.     miesto – Nina Čaprnková 2.A

      Próza

      1.     miesto – Nella Engelhardtová 3.A

      2.     miesto – Petra Šimová 2.B

      3.     miesto – Zuzana Majzlanová 3.B

       

      II.      KATEGÓRIA (5. – 6. roč.)

      Poézia

      1.     miesto – Kristína Svetláková 6.B

      2.     miesto – Silvia Rišová 5.A

      3.     miesto – Lucia Pusztaiová 6.A

      Próza

      1.     miesto – Sabina Lehotská 6.B

      2.     miesto – Sára Pistová 5.A

      3.     miesto – Barbora Miháliková 6.A

       

      III.  KATEGÓRIA (7. – 9. roč)

      Poézia

      1.     miesto – Lucia Svetláková 9.A

      2.     miesto – Mária Šuňová 8.A

      3.     miesto – Juraj Lubik 8.A

      Próza

      1.     miesto – Dávid Nikmon 8.A

      2.     miesto – Viktória Baranová 7.A

      3.     miesto – Simona Mokrá 7.A

       

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom 1.miest prajeme veľa šťastia pri reprezentovaní našej školy na okresnom kole súťaže.

     • !!!Informácia o skrátení vyučovania!!!

     • Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia v čase od 20.2.2019 (streda) do 1.3.2019 (piatok) škola skracuje vyučovacie hodiny zo 45 minút na 35 minút.

      Na základe uvedeného škola v tomto čase ruší aj všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity.

     • Basketbalová odmena

     • Naša škola sa v kategórii dievčat zapojila do súťaže v basketbale. Popri jedinečných skúsenostiach, zaujímavých zápasoch spojených so snahou o čo najlepší výsledok ako i chuti si zašportovať, zahrať si basketbal a porovnať sa s rovesníčkami, sme si odniesli i ocenenie v podobe pohára.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za prejavenú snahu a veríme, že im záujem o pohyb a športovanie i naďalej vydrží.

     • Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo

     • Mimoriadny úspech nášho žiaka

      Dňa 13.2.2019 sa v Dubnici nad Váhom konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu a okres Prievidza úspešne reprezentoval víťaz okresného kola v kategórii 1A Jozef Mokrý. Spomedzi najlepších žiakov Trenčianskeho kraja náš siedmak obsadil úžasné 2.miesto. Jojovi srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

     • !!!CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY!!!

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta v Nedožeroch-Brezanoch oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti vyhlásil

       Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach

      chrípkové prázdniny pre základnú školu

         od stredy 13. februára do piatku 15. februára 2019.

      Nástup žiakov po chrípkových prázdninách  je

      v pondelok 18. februára 2019.

      Materská škola je v uvedených dňoch v prevádzke bez zmeny.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • 046/5485130 046/5485081 zsnb@centrum.sk
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín