• Mgr. Viera Čavojská
   • Mgr. Viera ČavojskáUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV.A
   • Mgr. Štefan Čunderlík
   • Mgr. Štefan ČunderlíkUčiteľ
   • Mgr. Katarína Dubcová
   • Mgr. Katarína DubcováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.A
   • Mgr. Peter Duhaj
   • Mgr. Peter DuhajUčiteľ
    Triedny učiteľ: VIII.A
   • Mgr. Miriama Fedorová
   • Mgr. Miriama FedorováVychovávateľ
   • Mgr. Adriana Hepnerová
   • Mgr. Adriana HepnerováUčiteľ
   • Mgr. Adriana Kozáková
   • Mgr. Adriana KozákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: VII.B
   • Mgr. Jana Krähenbilová
   • Mgr. Jana KrähenbilováUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.B
   • Mgr. Lenka Krebesová
   • Mgr. Lenka KrebesováZástupca
   • Mgr. Alena Laufová
   • Mgr. Alena LaufováUčiteľ
   • Mgr. Martina Liptáková
   • Mgr. Martina LiptákováUčiteľ
    Triedny učiteľ: V.A
   • Mgr. Eva Magdolenová
   • Mgr. Eva MagdolenováUčiteľ
    Triedny učiteľ: IV.B
   • PaedDr. Jana Mendelová
   • PaedDr. Jana MendelováUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.B
   • Mgr. Veronika Mokrá
   • Mgr. Veronika MokráUčiteľ
   • PaedDr. Dušan Schut
   • PaedDr. Dušan SchutRiaditeľ
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
   • zsnb@centrum.sk
   • 046/5485130 046/5485081 zsnb@centrum.sk
   • Ul. družby 339/2 Nedožery - Brezany 972 12
   • zsnb@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Ukončenie futbalového krúžku
  • Stavanie Mája v ŠKD
  • Polícia v MŠ
  • Veľkonočné tvorivé dielne MŠ
  • Príbeh jedného rytiera MŠ
  • Čitatelia z ŠKD
  • Otvorené hodiny pre deti z materských škôl
  • Čiteteľský maratón ZŠ
  • Rozlúčka so zimou
  • Výchovný koncert ZŠ a MŠ
  • Návšteva knižnice MŠ
  • Hviezdoslavov Kubín